Rơi giấy tờ - VnExpress
Đăng ngày: Thứ tư, 20/6/2012 10:24 GMT+7
Rơi giấy tờ
0985443959
tuyennb84@gmail.com

Tối Ngày 16/06/2012 Tối có đánh rơi 1 chiếc ví bên Trong có 1 chứng minh thư mang tên Nguyễn văn Tuyên và Nhiêu giấy tờ khác

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 2951893 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.