Mất giấy tờ - VnExpress
Đăng ngày: Thứ hai, 18/6/2012 08:17 GMT+7
Mất giấy tờ
0907162858
Trần Minh Tùng

Vào ngày 16/06/2012, trên đoạn đường từ khu du lịch Suối Tiên đến cầu Đồng Nai. Tôi có đánh rơi một bóp trong có một bằng lái xe dấu C, một chứng minh thư, một cà vẹt xe máy và một bằng lái xe máy đều mang tên TRần Quốc Việt. Nếu ai có nhặt được xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0907162858 hoặc số 06.16276314 (gặp anh Việt)

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 2948568 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.