RSS
Đăng tin Tìm kiếm

Mất giấy tờ

Vào ngày 16/06/2012, trên đoạn đường từ khu du lịch Suối Tiên đến cầu Đồng Nai. Tôi có đánh rơi một bóp trong có một bằng lái xe dấu C, một chứng minh thư, một cà vẹt xe máy và một bằng lái xe máy đều mang tên TRần Quốc Việt. Nếu ai có nhặt được xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0907162858 hoặc số 06.16276314 (gặp anh Việt)

Liên hệ

Điện thoại:

Người đăng:

Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang