Tìm người đi lạc - VnExpress
Đăng ngày: Thứ hai, 28/5/2012 08:17 GMT+7
Tìm người đi lạc
0963188686
Chu Minh Dương
thumb

Mẹ Tôi là bà Hoàng Thị Oanh, sinh năm 1954. Bỏ nhà đi từ đêm ngày 22/5/2012 đến nay chưa về. Đặc điểm cao khoảng 1m56, người đậm, dáng đi chậm chạp. Ai thấy Mẹ tôi ở đâu thì làm ơn báo giúp cho gia đình theo số điện thoại: 0963188686. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 2924253 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.