Cần Bán Sim! - VnExpress
Đăng ngày: Thứ bảy, 18/8/2012 13:39 GMT+7
Cần Bán Sim!
01285594567
mrquoc1987@yahoo.com

BÁN: 0914.401.501 GIA 1TR5
0945.225.779 GIÁ 2TR
01234.1111.79 GIÁ 1TR5
01234.1111.89 GIÁ 500K
01285.592.592 GIÁ 500K
01285.593.593 GIÁ 500K
01233.844.866 GIÁ 300K
01233.844.899 GIÁ 300K
01233.844.886 GIÁ 300k.........

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 3029900 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.