Ampli Creek 5350SE Classic UK mới 100% - VnExpress
Đăng ngày: Thứ bảy, 8/5/2010 12:34 GMT+7
Ampli Creek 5350SE Classic UK mới 100%
129-355-2643
Creek
thumb
thumb
thumb

Mới 100% nguyên thùng xốp, seri máy trùng số với thùng.
Điện xuất Mỹ 115v
Giá 1350 USD
Liên hệ: 01293552643

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 2164132 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.