RSS
Đăng tin Tìm kiếm

Thay bóng đèn máy chiếu NEC

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu NEC L-NP07LP
- Dùng chung: NEC: NP07LP, NP300 / 400 / 500 / 500W / 500WS / 510WS / 600 / 600S -


Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu NEC L-NP01LP
- Dùng chung: NEC: NP01LP, NP1000, NP2000 - Công suất bóng đèn: 250/300W UHP Lamp


Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu NEC L-NP06LP
- Dùng chung: NEC NP06LP, NP1150 / 1200 / 1250 / 2150 / 2200 / 2250 / 3150 / 3151/ 3151W / 3200 /

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu NEC L-NP05LP
- Dùng chung: NEC: NP05LP, NP901W, NP905, VT800 - Công suất bóng đèn: 210W UHP Lamp

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu NEC L-NP03LP
- Dùng chung: NEC: NP03LP, NP60 - Công suất bóng đèn: 220W UHP Lam

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu NEC L-NP02LP
- Dùng chung: NEC: NP02LP, NP40 / NP50 - Công suất bóng đèn: 200W UHP Lamp

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu NEC L-VT80LP
- Dùng chung: NEC: VT48 / 48+ / 49 / 49+ / 57 / 58 / 58BE / 59 / 59BE / 59EDU / 80LP

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu NEC L-LT35LP
- Dùng chung: NEC: LT35, LT35LP, LT37 - Công suất bóng đèn: 220W UHP Lamp

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu NEC L-LT30LP
- Dùng chung: NEC: LT25 / 30, LT30LP - Công suất bóng đèn: 200W UHP Lamp

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu NEC L-VT40LP
- Dùng chung: NEC: VT37 / 47 / 570 / 575, VT70LP, L-VT70LP - Công suất bóng đèn: 180W UHP Lamp

Sửa chữa, thay Bóng đèn máy chiếu NEC L-LT60LP
- Dùng chung: NEC: HT-1000HT1000 / 1100, LT200 / 220 / 240 / 240K / 245 / 245K / 260 / 260K / 265 /

Liên hệ

Điện thoại:

Email:

Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang