Thanh ly khu vui choi tre em - VnExpress
Đăng ngày: Thứ tư, 26/2/2014 08:01 GMT+7
Thanh ly khu vui choi tre em
0906106595
xuongrongtrangt3@gmail.com

Do nhu cau chuyen doi muc dich kinh doanh, chung toi can thanh ly gap khu vui choi tre em tren mat bang 250m2 su dung duoc 12 thang moi 90% bao gom:
1. khu vui choi lien hoan trong nha 2 tang 50m2 1 tang
2. khu ngoai troi gom: Thu nhun, cau truot, bap benh, xich du, mam quay con giong....
3. may game xeng: §ua oto, boing, nhun dien, gap gau bong, bi lac, bong ro
4. thiet bi khac: Tu lam mat, tu cap dong, tu kinh trung bay loai lon- nho, quay bar, may pha cafe, may sinh to, lo vi song, 25 bo ban ghe go, 2 o du, 02 thung coc chen thuy tinh *** loai…
5. thiet bi dien, anh sang: Den pha, loa dai, amli, dau dia, he thong chu quang cao dien tu…
6. vat tu: Tuong va dung cu to, *** loai vat tu quay bar, do pha che.
Tat ca deu mua moi 100% víi tong gia tri: 465 trieu, nay thanh ly con
250 trieu.
lien he: 0906 106 595 - 099 466 7210 (Trang)

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 3601039 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.