Phụ tùng xe SuSport - VnExpress
Đăng ngày: Thứ ba, 31/7/2012 10:27 GMT+7
Phụ tùng xe SuSport
0909557202
quangpham643@gmail.com

Cung cấp phụ tùng xe (SuSport) giá rẽ LH: 0909557202
Gắp 98 (đùm) = giá 260.000 ----- Gắp 206 (đĩa) = giá 310.000
Bình xăng = giá 420.000 ---- Ghi dông (Sport) = giá 160.000 ---- (Satria) = giá 170.000
Gác chân trước = giá 155.000 (cặp) ---- Gác chân sau = giá 160.000 (cặp)
Bát sườn 206 = giá 155.000 (cặp) ---- Bát sườn 98 = giá 155.000 (cặp)
Cảng 110 (tròn) = giá 140.000 ---- Cảng 120 (vuông) = giá 160.000
Bát mặt nạ 110 = giá 37.000 ---- Bát mặt nạ 120 = giá 37.000
Bát heo dầu = giá 23.000 --- Bát dây dầu = 10.000
Bát chẳng ba = giá 10.000 --- Bát hộc bình = 10.000
Bát móc nón = 15.000 --- Bát bửng = 40.000
Chống đứng = giá 140.000 --- Chống nghiêng = giá 40.000
Bát đèn lái = giá 32.000 --- Bát biển số = giá 15.000
Cốt giò đạp 98 = giá 60.000 --- Cốt giò đạp 206 = giá 100.000
Cần số = giá 42.000 --- Bát tăng sên (bộ 3 món) = giá 40.000
Bát yên trước = giá 42.000 --- Bát yên sau = giá 20.000

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 3004783 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.