TS Hệ CĐ, TC Chính quy Dược, Điều dưỡng - VnExpress
Đăng ngày: Thứ năm, 23/5/2013 11:35 GMT+7
TS Hệ CĐ, TC Chính quy Dược, Điều dưỡng
0913686389
Nguyễn Văn Trường

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ASEAN
-----------------------
Số: 46/CĐASEAN - TS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hưng Yên, ngày 20 tháng 3 năm 2013
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2013 - 2014
(Mã trường: CSA)
Trường Cao đẳng ASEAN tổ chức tuyển sinh năm học 2013 - 2014 như sau:
I. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY: Học 3 năm được liên thông lên đại học chính quy
1. Ngành đào tạo:
- Dược sỹ (Khối A, B).
- Điều dưỡng (Khối A, B).
- Kế toán (Khối A, A1, D1).
- Tài chính - Ngân Hàng (Khối A, A1, D1).
- Quản trị Kinh doanh (Khối A, A1, D1).
- Công nghệ thông tin (Khối A, A1).
2. Vùng tuyển sinh: Cả nước
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả điểm thi đại học, cao đẳng năm 2013 của thí sinh dự thi khối A, B theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: Học 2 năm được liên thông lên cao đẳng, đại học chính quy
1. Ngành đào tạo:
- Điều dưỡng - Dược sỹ - Y sỹ đa khoa
2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Bổ túc văn hóa).
3. Vùng tuyển sinh: Cả nước
4. Thời gian tuyển sinh: Tuyển sinh liên tục trong năm 2013.
iii. HỌC PHÍ: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
iv. ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN:
* Văn phòng tuyển sinh: Phòng 301 Nhà B7 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04 668 06 132 – DĐ: 0943 321 858

HIỆU TRƯỞNG
PGS. TS. Phan Túy

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 3315639 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.