GV T, L, H GIỎI có trách nhiệm, luyện SAT - VnExpress
Đăng ngày: Thứ sáu, 20/7/2012 13:25 GMT+7
GV T, L, H GIỎI có trách nhiệm, luyện SAT
01253391959
Cô Thu

Giáo Viên chuyên Toán Lý Hóa cấp III, nhiều kinh nghiệm, nghiêm khắc, phương pháp sư phạm, sát chương trình trường, lấy căn bản học sinh yếu, nâng cao học sinh giỏi, luyện thi đại học, luyện SAT kết quả tốt. Học phí 150 ngàn/1 tiếng. Liên hệ Cô Thu. Tel 01253391959.

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 2991242 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.