RSS
Đăng tin Tìm kiếm

Xử lý dữ liệu nghiên cứu định tính và định lượng

Mạng Công tác xã hội Việt Nam: http://socialwork.vn nhận:
-Xử lý dữ liệu nghiên cứu định tính (bằng Nvivo) và định lượng (bằng SPSS): Nhanh-chính xác-đảm bảo tính bí mật.
-Tư vấn thiết kế bảng hỏi, đề cương nghiên cứu, viết báo cáo kết qủa khảo sát, kết quả phỏng vấn, tổng quan điểm luận, phân tích lý thuyết cho các đề tài nghiên cứu

Liên hệ: contact@socialwork.vn

Liên hệ

Điện thoại:

Email:

Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang