Xử lý dữ liệu nghiên cứu định tính và định lượng - VnExpress
Đăng ngày: Thứ sáu, 15/2/2013 08:32 GMT+7
Xử lý dữ liệu nghiên cứu định tính và định lượng
0914009523
contact@socialwork.vn

Mạng Công tác xã hội Việt Nam: http://socialwork.vn nhận:
-Xử lý dữ liệu nghiên cứu định tính (bằng Nvivo) và định lượng (bằng SPSS): Nhanh-chính xác-đảm bảo tính bí mật.
-Tư vấn thiết kế bảng hỏi, đề cương nghiên cứu, viết báo cáo kết qủa khảo sát, kết quả phỏng vấn, tổng quan điểm luận, phân tích lý thuyết cho các đề tài nghiên cứu

Liên hệ: contact@socialwork.vn

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 3216912 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.