CEO Group tuyển lao động đi Nhật Bản 2014 - VnExpress
Đăng ngày: Chủ nhật, 16/2/2014 13:45 GMT+7
CEO Group tuyển lao động đi Nhật Bản 2014
0982127007
langdv@ceos.vn

Nghiệp đoàn IRO
1. Ngày thi chính thức ngày 19.2.2014
2. Ngành nghề cốt pha và cốt thép
3. Số lượng trúng tuyển 7 TTS
4. Yêu cầu 25 ứng viên tham gia (Hiện tại có 21 ứng viên)
5. Ngày sơ tuyển bổ xung 13:00 ngày 20.1 tại Đại Việt
II. Nghiệp đoàn IRO
1. Ngày thi chính thức ngày 11.2.2014
2. Ngành nghề cốt pha
3. Số lượng trúng tuyển 12 đến 15 TTS
4. Yêu cầu 40 đến 50 ứng viên tham gia
5. Ngày sơ tuyển 13:00 ngày 25.1 tại Đại Việt
III. Nghiệp đoàn NBC
1. Ngày thi chính thức ngày 18.2.2014
2. Ngành nghề giàn giáo
3. Số lượng trúng tuyển 2 TTS
4. Yêu cầu 8 đến 10 ứng viên tham gia
5. Ngày sơ tuyển 13:00 ngày 5.2 tại Đại Việt
IV. Nghiệp đoàn May TOKYO
1. Ngày thi chính thức ngày 21.2.2014
2. Ngành nghề May
3. Số lượng trúng tuyển 3 TTS
4. Yêu cầu 10 đến 12 ứng viên nữ tham gia
5. Ngày sơ tuyển 9:00 ngày 6.2 tại Quốc Oai
V. Nghiệp đoàn AOGIRI
1. Ngày thi chính thức ngày 15.2.2014
2. Ngành nghề nữ hải sản
3. Số lượng trúng tuyển 3 TTS Không yêu cầu tay nghề
4. Yêu cầu 10 đến 12 ứng viên nữ tham gia
(Chiều cao từ 155 trở lên, không cận, chưa có gia đình, độc thân, biết dùng dao, tuổi từ 22 đến 29)
5. Ngày sơ tuyển 13:00 ngày 6.2 tại Quốc Oai
VI. Nghiệp đoàn NBC
1. Ngày thi chính thức ngày 28.2.2014
2. Ngành nghề giàn giáo
3. Số lượng trúng tuyển 2 TTS
4. Yêu cầu 8 đến 10 ứng viên tham gia
5. Ngày sơ tuyển 9:00 ngày 13.2 tại Đại Việt
VII. Nghiệp đoàn NBC (Đơn hàng mới)
1. Ngày thi chính thức ngày 25.2.2014
2. Ngành nghề nông nghiệp
3. Số lượng trúng tuyển 2 TTS
4. Yêu cầu 8 đến 10 ứng viên tham gia
5. Ngày sơ tuyển 13:00 ngày 13.2 tại Đại Việt
VIII. Nghiệp đoàn NBC (Đơn hàng mới)
1. Ngày thi chính thức ngày 8.3.2014
2. Ngành nghề giàn giáo
3. Số lượng trúng tuyển 1 TTS
4. Yêu cầu 6 đến 8 ứng viên tham gia
5. Ngày sơ tuyển 13:00 ngày 20.2 tại Đại Việt
LH: Đào Văn Lăng Phòng Tuyển dụng - ĐT: 098.212.7007

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 3586670 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.