PV EIC Tuyển Quản lý, PGĐ dự án - VnExpress
Đăng ngày: Thứ sáu, 18/3/2011 15:41 GMT+7
PV EIC Tuyển Quản lý, PGĐ dự án
hongpp@pveic.vn
thumb

Vị trí: Quản lý dự án (Account manager) Phó Giám Đốc Ban Dự Án.
Mô tả công việc Chịu trách nhiệm về toàn bộ chu trình bán sản phẩm và hoàn thành mục tiêu doanh thu của dự án:
- Quản lý và điều hành bộ phận kinh doanh;
- Lập kế hoạch và tư vấn về chiến lược kinh doanh sản phẩm cho Ban giám đốc;
- Thiết lập, duy trì và thúc đẩy mối quan hệ tốt với khách hàng. Chịu trách nhiệm chăm sóc và trao đổi thông tin với khách hàng, giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách có hiệu quả.
- Liên lạc thường xuyên với nhà cung cấp nhằm cung cấp thông tin phản hồi của khách hàng về chất lượng hàng hóa và phối hợp giai quyết khiếu nại của khách hàng.
- Duy trì chuỗi phân phối và giải quyết có hiệu quả các xung đột, mâu thuẫn trong chuỗi;
- Tổ chức các hoạt động và sự kiện khuyếch trương và thúc đẩy bán hàng.
- Đào tạo nhân viên kinh doanh (sản phẩm và kỹ năng). Đánh giá nhân viên theo định kỳ;
- Kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh trong kinh doanh cho Ban **** ***. Lập báo cáo kinh doanh định kỳ cho Ban **** ***;
- Quản lý các hợp đồng khách hàng & đề xuất kiến nghị liên quan đến việc phát triển và gia hạn hợp đồng với khách hàng cho Ban **** ***.
- Phê duyệt các đơn hàng, hóa đơn và quản lý nợ khách hàng
Yêu cầu - Nam/ nữ, tuổi từ 30 trở lên
- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Hóa dầu;
- Có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương ít nhất 3 năm;
- Ham mê kinh doanh, am hiểu về sản phẩm hóa dầu;
- Kỹ năng lập chiến lược kinh doanh giỏi;
- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, khả năng làm việc độc lập và chịu sức ép.
- Có khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm quản lý;
- Sử dụng thành thạo tiếng anh trong giao tiếp và công việc;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính;

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 2515155 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.