Tuyển nhân viên phục vụ bàn - VnExpress
Đăng ngày: Thứ sáu, 28/8/2009 21:02 GMT+7
Tuyển nhân viên phục vụ bàn
latoha@ymail.com

NHA HANG NHAT BAN 635 KIM MA, BA DINH, HA NOI, TUYEN NHAN VIEN PHUC VU BAN, NU TU 18 ~30 UU TIEN NGUOI BIET TIENG NHAT, HOAC TIENG ANH GIAO TIEP TOT,2 NU PHU BEP UU TIEN NGUOI CO KINH NGHIEM BIET NÂU, VA 1 BAO VE NAM TRONG XE CHO NHA HANG TUOI TU 18 ~30, LUONG THOA thuan.khong LIEN HE QUA DIEN THOAI, HO SO NOP TAI 635 KIM MA, NGOC KHANH, BA DINH, HA NOI, GAP c.ngoc.hoac a.ha

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 1868020 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.