RSS
Đăng tin Tìm kiếm

Tìm việc kế toán, hành chính văn phòng

Làm tại Công ty Misa Pluss Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp (7 tháng)
Làm kế toán viên nhập liệu chứng từ.
Sáng đến nhận chứng từ nhập vào phần mềm kế toán, kiểm tra lại các thông tin đã nhập liệu, soạn giấy tờ sắp xếp theo thứ tự. Tầm 15 hàng tháng nhập chứng từ vào HTKK hoàn thiện báo cáo tháng để đi nộp.
Làm tại Công ty CP TB và TM Việt Hoa (gần 4 năm)
Làm kế toán nội bộ tổng hợp, hàng ngày đến nhập chứng từ ngày hôm trước, kiển tra công nợ phải thu và phải trả, tư vấn cho khách về các vấn đề liên quan đến sản phẩm của công ty, giải quyết một số vấn đề liên quan đến văn phòng, làm thương mại điện tử, báo giá, hỗ trợ khách về giấy tờ và catalogue, tổng hợp báo cáo nội bộ đưa lên sếp.

Liên hệ

Điện thoại:

Người đăng:

Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang