Tìm việc kế toán, hành chính văn phòng - VnExpress
Đăng ngày: Thứ bảy, 28/7/2012 17:03 GMT+7
Tìm việc kế toán, hành chính văn phòng
0934637636
Trần Thúy Vân

Làm tại Công ty Misa Pluss Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp (7 tháng)
Làm kế toán viên nhập liệu chứng từ.
Sáng đến nhận chứng từ nhập vào phần mềm kế toán, kiểm tra lại các thông tin đã nhập liệu, soạn giấy tờ sắp xếp theo thứ tự. Tầm 15 hàng tháng nhập chứng từ vào HTKK hoàn thiện báo cáo tháng để đi nộp.
Làm tại Công ty CP TB và TM Việt Hoa (gần 4 năm)
Làm kế toán nội bộ tổng hợp, hàng ngày đến nhập chứng từ ngày hôm trước, kiển tra công nợ phải thu và phải trả, tư vấn cho khách về các vấn đề liên quan đến sản phẩm của công ty, giải quyết một số vấn đề liên quan đến văn phòng, làm thương mại điện tử, báo giá, hỗ trợ khách về giấy tờ và catalogue, tổng hợp báo cáo nội bộ đưa lên sếp.

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 3001980 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.