Tìm cv kế toán bán thời gian - VnExpress
Đăng ngày: Thứ năm, 19/7/2012 11:43 GMT+7
Tìm cv kế toán bán thời gian
01688919691
thoan.thuymoc@gmail.com

Nhận làm kế toán bán thời gian, có nhiều năm kinh nghiệm làm kế toán. Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo quý, quyết toán thuế TNDN và báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán.
- Xây dựng, đăng ký thang bảng lương giải trình LĐXH, BHXH, Đăng ký thay dổi thông tin địa chỉ, mã số thuế, thay đổi người đại diện, thay đổi chi nhánh của doanh nghiệp.
- Phí kế toán theo thỏa thuận, quý doanh nghiệp có nhu cầu liện hệ Nguyễn Thị Thoan Email: thoan.thuymoc@gmail.com ĐT: 01688.919.691

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 2989774 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.