RSS
Đăng tin Tìm kiếm

Tìm cv kế toán bán thời gian

Nhận làm kế toán bán thời gian, có nhiều năm kinh nghiệm làm kế toán. Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo quý, quyết toán thuế TNDN và báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán.
- Xây dựng, đăng ký thang bảng lương giải trình LĐXH, BHXH, Đăng ký thay dổi thông tin địa chỉ, mã số thuế, thay đổi người đại diện, thay đổi chi nhánh của doanh nghiệp.
- Phí kế toán theo thỏa thuận, quý doanh nghiệp có nhu cầu liện hệ Nguyễn Thị Thoan Email: thoan.thuymoc@gmail.com ĐT: 01688.919.691

Liên hệ

Điện thoại:

Email:

Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang