RSS
Đăng tin Tìm kiếm

Tìm việc biên dịch tiếng anh tại nhà

Tôi là giáo viên dạy tiếng anh được 4 năm, tôi muốn tìm việc biên dịch tiếng anh tại nhà. Biên dịch tài liệu, thư... Chuyển từ tiếng anh qua tiếng việt và ngược lại.

Liên hệ

Điện thoại:

Email:

Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang