Tìm việc làm bảo vệ - VnExpress
Đăng ngày: Thứ tư, 6/6/2012 08:35 GMT+7
Tìm việc làm bảo vệ
0983.140843
lan.nt@cpthangloi.com

Nguyễn Văn Đương - Thái Bình

Kinh nghiệm làm bảo vệ công trường 3 năm, chung cư trên 2 năm

Mong tìm việc làm bảo vệ tại các công trường, chung cư cho Cty (Miễn trung gian)

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 2935300 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.