RSS
Đăng tin Tìm kiếm

Triển khai mạng, quản trị hệ thống, FireWall

- Tôi là một kỹ sư ngành An Toàn Thông Tin (HV Kỹ Thuật Mật Mã), có kiển thức về nhiều mặt trong ngành AT Thông tin: Bảo mật hệ thống, các phương pháp mã hóa, xác thực, các giải pháp bảo đảm thông tin an toàn, tường lửa, chứng chỉ số.
- Triển khai mạng, cấu hình và quản trị hệ thống, IDPS, cấu hình tường lửa
- Có chứng chỉ CCNA, MCSA, MCSES

Liên hệ

Email:

Người đăng:

Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang