NHA DAT LINH XUAN THU DUC - VnExpress
Đăng ngày: Thứ năm, 25/4/2013 08:01 GMT+7
NHA DAT LINH XUAN THU DUC
0933618620
xuannhitd@yahoo.com

BAN DAT PHAN LO - LINH XUAN-THU DUC - GAN TRUONG HOC, CHO, SIEU THI
DT: 4 X 15; 4.2 X 16; 4.5 X 15
SO HONG RIENG, DAT THO CU 100%, DUONG NHUA 4M, CO SO HA TANG DAY DU, BAO GIAY PHEP, BAO SANG TEN,
NHA 1TRET 01 MOI XAY- GIA 1.1 TY - dt:6.m2 - GAN UBND p.linh XUAN

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 3288258 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.