RSS
Đăng tin Tìm kiếm

Bán nhà sàn gỗ lim xanh 3 gian 140tr


[B] - Cột cái Lim 4 cột [/B]
Vanh 105cm dài 5m
Vanh 98cm dài 5m
Vanh 97cm dài 5m
Vanh 90cm dài 5m
[B] - Cột quân Lim 8 cột. [/B]
Vanh 87cm dài 3,6m
Vanh 87cm dài 3,6m
Vanh 83cm dài 3,6m
Vanh 77cm dài 3,6m
Vanh 72cm dài 3,6m
Vanh 85cm dài 3,6m
Vanh 77cm dài 3,6m
Vanh 80cm dài 3,6m
[B] - Cột Hiên Lim 4 cột [/B]
Vanh 66cm dài 2,84
- Xà, dầm Lim Từ 2m-> 3m, 7x 14cm số lượng 12
- Xà, dầm Dẻ đỏ Từ 2m-> 3m, 7x 14cm số lượng 60
- Kèo Dẻ 7x18cm dài 4,5m số lượng 8
- Ván Dẻ 2,5x30 dài 2,3m số lượng 130
- Rui Tạp Tròn dài 3m số lượng 50
- Hoành Tạp tròn dài 3m số lượng50
- ván Lim Dài từ 1,3m-> 2m số lượng8
Ngoài ra còn xà đấm, cái nóc, hệ thống gỗ ở trái......

Liên hệ

Điện thoại:

Email:

Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang