RSS
Đăng tin Tìm kiếm

Can ban gap nha Vinh Hung -moi xay 12/2012

Can Ban Gap: Nha so 1 ngach 25 ngo 254 Vinh Hung - Hoang Mai - Ha Noi. Ngo 2,7m. Dien tich 30m2 (MT 7,2 x 4,2 m) nha 2 tang. Moi xay thang 12/2012 chua o, O to vao duoc. Giay to nha dang doi lam so do, manh dat 500 m2 da lam so do 1/2 manh.gia 990 trieu

L He: a Tai 0928241168


Can Ban Gap: Nha so 1 ngach 25 ngo 254 Vinh Hung - Hoang Mai - Ha Noi. Ngo 2,7m. Dien tich 30m2 (MT 7,2 x 4,2 m) nha 2 tang. Moi xay thang 12/2012. Giay to nha dang doi lam so do, manh dat 500 m2 da lam so do 1/2 manh.gia 990 trieu

L He: a Tai 0928241168

Liên hệ

Điện thoại:

Người đăng:

Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang