Can ban gap nha Vinh Hung -moi xay 12/2012 - VnExpress
Đăng ngày: Thứ sáu, 28/12/2012 16:17 GMT+7
Can ban gap nha Vinh Hung -moi xay 12/2012
0928241168
Anh Tai - 0928241168

Can Ban Gap: Nha so 1 ngach 25 ngo 254 Vinh Hung - Hoang Mai - Ha Noi. Ngo 2,7m. Dien tich 30m2 (MT 7,2 x 4,2 m) nha 2 tang. Moi xay thang 12/2012 chua o, O to vao duoc. Giay to nha dang doi lam so do, manh dat 500 m2 da lam so do 1/2 manh.gia 990 trieu

L He: a Tai 0928241168


Can Ban Gap: Nha so 1 ngach 25 ngo 254 Vinh Hung - Hoang Mai - Ha Noi. Ngo 2,7m. Dien tich 30m2 (MT 7,2 x 4,2 m) nha 2 tang. Moi xay thang 12/2012. Giay to nha dang doi lam so do, manh dat 500 m2 da lam so do 1/2 manh.gia 990 trieu

L He: a Tai 0928241168

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 3186329 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.