Ban can ho tap the phuong nghia tan, cau giay - VnExpress
Đăng ngày: Thứ năm, 27/5/2010 10:59 GMT+7
Ban can ho tap the phuong nghia tan, cau giay
844-822-3100
C.huong

Toi can ban can ho tap the dien tich so do 25m2, dien tich su dung 25m2.chua coi noi, co the coi noi dc 10-15m2, so do chinh chu, can ho thoang mat, ngay canh san van dong nghia tan, rat thuan tien cho doi vo chog tre moi ket hon, gia ban 970tr.co thuong luong chut cho nguoi nhiet tinh mua.ai co nhu cau lien he theo so dien thoai 0913152268.

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 2189810 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.