Bán nhà Long An - VnExpress
Đăng ngày: Thứ ba, 12/5/2009 07:39 GMT+7
Bán nhà Long An
090-381-6399
Anh Quang

Dat vuon Huu Thanh-Duc Hoa-Long An, dien tich 5,700m2 (trong do co 300m2 dat tho cu), so do day du va hop le, co ho khau, co dong ho dien, gia ban tong cong 650 trieu, mien trung gian, lien he anh Quang 0903 81 6399

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 1746364 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.