Cho Thue phong đẹp - VnExpress
Đăng ngày: Thứ tư, 15/8/2012 12:23 GMT+7
Cho Thue phong đẹp
0903826266
nhatoivuonchuoi@yahoo.com

Phong cho Thue Khach ở lau dai de ở Trung Tam quan 3, phong day du Tiến nghi (may lanh, Nuoc nong, ti vi, tu lanh, internet). Phong đẹp sang trong co sa Long de tiếp Khach trong phong. Gia 5 triệu (không bao Tiến Dien). Gap Chu nha co Xuan 0903826266.tang trệt hẻm cút xe hoi vào tan nha cho Thue mo van phong gan khu vực cho Vuon Chuoi, q3. Gia Thue tang trệt La 5 triệu.

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 3025145 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.