Can cho thue nha biet thu, san van phong - VnExpress
Đăng ngày: Chủ nhật, 3/6/2012 18:42 GMT+7
Can cho thue nha biet thu, san van phong
0966595846
hanhsteel@yahoo.com

1.cho thue biet thu lien ke khu My Dinh, Song Da, themanor Ha Noi. Truoc cua sieu thi The Garden Mall, gan Vien am nhac, Dien tich mat bang 210m2, tong dien tich su dung khoảng 800m2, 4 tang, mat tien 12m, 2 mat tien, nha dep, sang trong phu hop lam van phong cong ty, san giao dich, showroom, ngan hang hoc truong hoc, trung tam dao tao...
2. Can ban hoac cho thue nha biet thu phan lo lien ke khu HoaBinh Green ngo 376 duong ****, q.ba DInh, ha noi. Nha moi 100%, noi that go va giay dan tuong, dep, hien dai, sang trong, yen tinh, dien tich su dung 375m2, san cong rieng, co san vuon tieu canh, san do duoc 5 oto...
3. Cho thue nha biet thu tai khu vila Long viet, dien tich 450m2, day dủ noi that.
4. Cho thue san van phong 160m2 tai toa nha Dinhle Building 123B Tran Dang Ninh, Q, cau Giay, ha noi.
5. Cho thue nha kho, nha xuong tại KCN Quang Minh Ha Noi va Tai Kim Dong, Hung Yen
Lien he MS Trang 0966595846

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 2932167 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.