RSS
Đăng tin Tìm kiếm

Âm thanh dụ yến mới nhất từ malaysia

Âm thanh gọi yến về nhà mới
Âm thanh dụ yến mới nhất, âm thanh hấp dẫn bầy đàn chim yến, đĩa dụ yến, tiếng chim yến. Liên hệ: 01654507076

ÂM THANH DỤ YẾN
Âm thanh dẫn dụ chim yến – tiếng chim hấp dẫn bầy đàn chim yến – Đĩa dụ yến vào nhà – Âm thanh dụ yến – CD dụ yến – Chim yến – Yến sào – Nuôi yến sào – Xây dựng nhà Yến – Kỹ thuật nuôi yến trong nhà – Thiết bị nhà yến – Cách xây nhà yến – Tư vấn nuôi yến trong nhà lấy tổ – Tổ yến

http://www.tuvannuoiyen.com/

cập nhật liên tục (ngày 30/1/2012)

Đặc biệt thích hợp với các khu vực cạnh tranh cao giữa các nhà yến. Ví dụ: Tiếng của Mr James, Dr Lim, Nestech, Mr Henry, …

1 bộ (bao gồm USB)

Có 2 loại âm thanh chính:

Ngoài trời: Đơn giá: 1.000.000 VNĐ (1 triệu đồng) / 1 bộ/3file đã gồm usb


Trong nhà: Đơn giá: 800.000 VNĐ (800 nghìn) /1 bộ/2file đã gồm usb.

Liên hệ

Điện thoại:

Email:

Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang