RSS
Đăng tin Tìm kiếm

Bồn lắng - lọc nước

* Bồn lắng nước
+ Chế tạo: Quang Minh – Việt Nam
+ Vật liệu gia công: Inox, CT3
+ Kích thước: gia công theo thiết kế
+ Bao gồm: hệ thống phân phối nước, thu nước, thu bun, châm hóa chất trung tâm
* Bồn lọc nước
+ Vật liệu: Inox, CT3
+ Chiều dài trục, đường kính cánh: chế tạo theo kích thước bồn khuấy
* Bồn khuấy hóa chất:
+ Chế tạo: Quang Minh – Việt Nam
+ Vật liệu gia công: Inox, CT3
+ Kích thước: gia công theo thiết kế
+ Bao gồm: hệ thống phân phối nước, thu nước, rửa lọc

Liên hệ

Điện thoại:

Email:

Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang