Máy hút sữa bằng pin BF639 cua Farlin can ban - VnExpress
Đăng ngày: Thứ hai, 6/12/2010 10:21 GMT+7
Máy hút sữa bằng pin BF639 cua Farlin can ban
Linh

May mua tu 15-9-2010, con bao hanh den 15-9-2011, may rat it su dung, hut sua tot, vi cho be bu me truc tiep nen khong su dung nua, luc mua voi gia la 695 k, nay can ban lai voi gia 450 k. Lien he 0908 019 098 gap Linh (quan 7).

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 2437498 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.