Cần thanh lý vải tồn kho - Công ty Yên Mỹ - VnExpress
Đăng ngày: Thứ hai, 1/3/2010 11:13 GMT+7
Cần thanh lý vải tồn kho - Công ty Yên Mỹ
094-293-5295
C. Hiền

Công ty nhuộm và hoàn tất vải Yên Mỹ có một số vải tồn kho cần thanh lý. Mọi chi tiết xin liên hệ chị Hiền 0942935295. Hoặc hientc68@gmail.com

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 2073937 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.